• (+420) 727 944 618

O nás

O nás
Naše společnost je tu pro Vás již 20. rokem. Po celou dobu našeho působení nejen na českém, ale i polském, slovenském a maďarském trhu se snažíme vyhovět všem Vašim požadavkům nejen v ochraně proti slunci. 
 A to v bytech, domech, kancelářích, halách a ve spostě dalších prostotách, které jsou každodenní součástí Vašeho života.
Chráníme Váš domov, Váš vůz i Vaše podnikání.
Neztraníme se žádné výzvě v oblasti designu a přinášíme inovace do Vašich interiérů či exteriérů. 
Naše potrfolio se časem rozšířilo natolik, že jsme schopni pokrýt 99% Vašich požadavků. Naše loajalita
se odrazila i v prodejní části naší divize a to tak, že jsme výhradními ditributory všech fólií, 
které v naší nabídce naleznete. Pro všechny naše instalace používáme tedy prověřené materiály přímo od výrobce
Název firmy Ceiba je odvozen od názvu gigantického tropického stromu Ceiba Pentandra. Stromy rodu Ceiba rostou především v deštných pralesích, ale i suchých tropických oblastech od Mexika, přes střední Ameriku až do oblastí Ameriky jižní. Nalézt je můžete v Peru, Bolívii, Brazílii a dokonce i v západní Africe. Rod stromů Ceiba zahrnuje 10 druhů velkých tropických stromů v rodině Bombacaceae, kam patří také "baobab" strom Afriky. Jako strom je ceiba skutečným velikánem. Patří mezi vůbec největší stromy rostoucí v tropických pralesích a největší z nich dosahují výšky až 60 metrů. Charakteristickým znakem tohoto stromu je velká koruna tvořící jakýsi deštník, který se vyjímá nad korunami ostatních stromů a poskytuje útočiště mnoha druhům menších rostlin a zvířat. Strom má vysoký sloupcový mohutný kmen a ještě mohutnější kořeny zajišťující jeho stabilitu. 
Již starověcí Mayové věřili, že strom Ceiba stál ve středu země a spojoval svět pozemský se světem nadpozemským. Dlouhé, silné popínavé rostliny visící z jeho mohutné koruny pak měly zajišťovat spojení mezi skutečným světem a světem duší.
Dokonce i dnes, kdy jsou lesní porosty mýceny pro získání dalších akrů zemědělské půdy, zůstavají tyto stromy netknuté a izolovaně stojí nad novými pastvinami a zemědělskými políčky jako připomínka rozsáhlých a života plných lesů, které zde dříve stály.
Velkou inspirací při hledání jména pro naši společnost nám byla také stejnojmenná organizace Ceiba Foundation for Tropical Conservation, která se zabývá záchranou a rehabilitací tropických lokalit a zachování jejich fauny a flóry. Cílem této organizace je zachování a monitorování ekosystému, učení aplikované ekologie a organizování seminářů o dopadech působení člověka na ekosystém při získávání nových zemědělských lokalit. Činnost této organizace nás nasměroval a inspirovala k podobné činnosti u nás, i když v odlišném odvětví. Naším cílem je pomoci Vám při ochraně, opravách, restaurování a záchraně našich písemných památek. Každá kniha či dokument je velice důležitým nosičem kulturních hodnot, které si každý národ musí uchovat jako doklad svojí existence, vzdělanosti a kulturní vyspělosti. Naše společnost Ceiba, s. r. o. byla založena jako velkoobcho a maloobchod s materiály a vybavením pro knihovny, archivy, muzea, galerie, restaurátory, knihaře a další instituce zabývající se zpracováním, archivací či restaurováním papíru nebo knih. Naším cílem bylo stát se takovým stromem jako je Ceiba, vyčnívajím nad ostatními, s pevným kmenem a silnými kořeny.

Od roku 1997, kdy byla naše společnost založena, je kmen naší Ceiby velmi silný a kořeny hluboké natolik, abychom Vám i nadále byli solidním, silným a strategickým partnerem a dodavatelem.

Firma Ceiba s.r.o. je pojištěna u UNIQA pojišťovna, a.s. na škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění za svěřené věci v rámci realizace zakázek v celkové hodnotě 2 000 000,- Kč.

My jsme Ceiba.Back to Top