FAQ

Často kladéné otázky

Automobily

Dle rozhodnutí Ministerstva dopravy – Odbor provozu na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70 %. Díky novým výrobním technologiím, kdy vozidla z výroby již mají procentuální ztmavení, nelze na tato skla aplikovat jakoukoliv ztmavenou fólii. Zatemňovací pásy na čelním skle vozidla je možné aplikovat, ale nesmí zasahovat do výhledu řidiče. Minimální povolená propustnost je 85 %. V případě instalace čelního pruhu, může tento pruh být instalován pouze v pásu o šířce cca 100 až 150 mm, dle konstrukce vozidla, a to vybranými schválenými typy autofólií.

Ano. Naše fólie při instalaci vždy opatřujeme atestačním štítkem, které jsou vyžadované v rozhodnutí Ministerstva dopravy (jsou tolerovány i v zahraničí). Pokud jsou skla neoznačená těmito štítky, jsou takové fólie považované za nelegální úpravu na Vašem voze, kdy můžete být při silničních kontrolách, výjezdu do zahraničí pokutováni či při technické kontrole budete vyhozeni. Odborně proškolená střediska pro instalaci tónovaných fólií Vám rádi k těmto štítkům přidají ještě homologační kartičku, tzv. osvědčení o odborné instalaci. Tuto kartičku doporučujeme vozit s sebou (společně s malým technickým průkazem).
 

Pro kvalitní instalaci fólií na okna vozu není třeba skla demontovat. Naši technici díky svým letitým zkušenostem dokáží aplikovat fólie na téměř jakýkoliv typ vozu.
 

Dle vyhlášky Ministerstva dopravy je možné na přední skla aplikovat fólii o maximálním ztmavení (včetně skla) do 30 %. Na čelní skla lze aplikovat pouze pás, který má do 25 % ztmavení fólie (včetně skla). Ostatní okna (okna od „B“ sloupků) nejsou omezená tmavostí. Je nutností ale aplikovat takové fólie, které jsou schválené pro provoz na našich komunikacích. V naší nabídce naleznete fólie, které propustí 5 %, 15 %, 20 %, 35 %, 50 %, 70 %, 80 % světla. Lze zde najít i takové, které mají 0 % propustnost světla.
 

 

Životnost autofólií je závislá na různých faktorech, ať už se jedná to yp autofólie, druhu výrobce, typu skla apod. Životnost námi nabízených autofólií přesahuje více jak 10 let. Někdy se může jednat i o její dvojnásobek.
 

Po nainstalování doporučujeme NEstahovat okénka po dobu 2 až 3 dnů (v chladném období může být tato doba prodloužena v závislosti na venkovní teplotě), jelikož pod nimi vysychá voda, díky které se fólie aplikovaly na Váš vůz. Je důležité, aby voda vyschla a fólie přilnula na sklo.
 

Ano, jelikož fólie na voze jsou aplikovány z vnitřní strany skla vozidla.
 

Instalace autofólie je časově různorodá. Čas je závislý především na počtu techniků a velikosti Vašeho vozu. Časově nejnáročnější částí jsou zadní skla tzv. pátých dveří, u kterých je nutné před aplikací fólie provést tvarování fólie podle tvaru skla.
Průměrná doba instalace jsou 3 hodiny od předání vozu technikovi střediska (tj. odhadovaný čas na vůz typu kombi, hatchback).

 

Ano, autofólie lze bez ohledu na počasí aplikovat kdykoliv. Pokud Váš vůz byl nainstalován a teplota venku je pod bodem mrazu je třeba jen počítat s delší dobou vysychání, než je standardní doba v teplých měsících. Pokud máte ale možnost Váš vůz garážovat, určitě je to výhodou.
 

Aby fólie dokonale přilnula ke sklu, bez vzniku bublinek, doporučujeme vyhřívání zadního skla zapnout až po 7 dnech od nainstalované fólie.
 

Okna, která jsou opatřena fólií se ošetřují jako běžná skla bez fólie. Doporučujeme očištění pomocí jarové vody či lihového čističe s použitím měkkého čistého hadru či měkkého ubrousku. Na fólie nepoužívejte látky s obsahem čpavku, acetonu, benzínu či ředidlové přípravky!
 

Při běžném používání se fólie nepoškodí. Fólie jsou opatřeny protioděrovou vrstvou, která chrání fólii při pravidelném stahování bočních skel či vyhřívání zadního skla. Dávejte ale pozor v případě převážení předmětů na jejich uskladnění či připevnění před jízdou.
V případě opření předmětů o skla s instalovanou fólií, může během převozu dojít k poškození fólie například díky nerovnostem povrchu vozovky, kdy se předmět rozpohybuje a opakovaným třením o fólii může poškrábat nejen fólii, ale také sklo. Dávejte si též pozor na kovové, hliníkové, mosazné či měděné předměty. Viditelně fólii nemusí poškrábat, ale způsobí na ní šmouhy či čáry, které jsou znatelné z vnější strany.

 

Při odborné a správné instalaci k tomuto jevu nedojde. Bublinky se mohou vytvořit v případě nedodržení rad instalačního střediska, jako je dřívější manipulace se stahovatelnými skly či vyhřívání zadního skla.
Další možností by pak byla neodborná instalace neproškoleným technikem či laikem, což se Vám v odborně proškolených střediscích nestane.

 

Budovy

Každá naše samolepící fólie je rozdělená podle typu skel. Označení „XC“ značí, že fólie je určená na nalepení z exteriérové strany skla. Takové fólie jsou obvykle doporučovány na dvojskla, trojskla. Fólie s označením „C“ jsou naopak určené na nalepení z interiérové strany skla a obvykle se doporučují na jednoduchá skla.
V nabídce však existují i výjimky, neváhejte tedy kontaktovat naše kolegy. S výběrem fólie Vám rádi pomůžeme.

 

V případě plastových rámů bez silikonu se okenní fólie standardně aplikují pod rámy. U rámů, které jsou se silikonem, se fólie ořezává cca 0,1 mm od okraje rámů. Totéž platí i u hliníkových a dřevěných rámů.
V případě exteriérové variant fólie naši technici následně okraje fólie ještě zatmelují průhledným silikonovým přípravkem, který zajistí delší životnost fólie na sklech.

 

Ano, zručný člověk by měl instalaci fólie zvládnout sám. Je však potřeba mít o fóliích určitý přehled a nejlépe praxi v instalaci fólií, aby se předešlo zbytečným chybám při lepení a čištění skla.
Je také nutný správný výběr fólie pro to, aby měla tu správnou účinnost, případně aby nedošlo k přehřívání skla, což by mohlo mít za následek jejich popraskání, z důvodu vzniklého pnutí.
Doporučujeme proto nechat instalaci na odborně proškolené techniky, kteří zajistí nejen kvalitní provedení práce, ale dodají Vám i potřebné certifikace od výrobců.

 

Veškeré okenní fólie jsou opatřeny ochrannou slabou vrstvou fólie (tzv. liner), která chrání lepidlovou část. Některé fólie jsou opatřeny i linerem na druhé straně jako ochrana před poškrábáním. Po sundání ochranné fólie doporučujeme instalaci fólie na roztok jarové vody či dětského šamponu Johnson baby v poměru: 3 kapky na 1 litr vody, který nastříkáte na samotné sklo. Následně přiložíte fólii, kterou doporučujeme též nastříkat roztokem a vytlačíte přebytečný roztok pod fólií směrem ven, k okrajům skla.
Podrobnější návod naleznete na našich produktových stránkách: folie.ceiba.cz. Při aplikaci fólie nepoužívejte ostré předměty.

 

Každá naše fólie je rozdělená podle typu skel. Označení „XC“ značí, že fólie je určená na nalepení z exteriérové strany skla. Takové fólie jsou obvykle doporučovány na dvojskla, trojskla. Fólie s označením „C“ jsou naopak určené na nalepení z interiérové strany skla a obvykle se doporučují na jednoduchá skla. V nabídce však existují i výjimky, neváhejte tedy kontaktovat naše kolegy. S výběrem fólie Vám rádi pomůžeme.
 

Reflexní fólie jsou takové fólie, který mají zrcadlový efekt. Jedná se o druh fólií s pokovenou vrstvou, díky které lépe odvádí sluneční tepelné záření a zároveň vytvoří pocit soukromí. Nereflexní fólie jsou takové fólie, které mají sníženou reflexi (nezrcadlí), a tak lépe splývají s okolním prostředím či vzhledem budovy.

Reflexní fólie jsou závislé na poměru světla. Jejich zrcadlivost vzniká na základě dostatku světla z exteriéru, čímž dosahují velké zrcadlivosti. Pokud se poměr světla sníží, sníží se i jejich zrcadlivost. V případě, že vznikne větší poměr světla ve Vašem interiéru (uvnitř budovy), je nutné počítat s tím, že efekt zrcadlení se překlopí.
Pro večerní hodiny doporučujeme pořízení např. žaluzií, rolet, závěsů.

 

Bezpečnostní fólií se rozumí taková fólie, která umí splnit normu ČSN EN 356. Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, určená k tomu, aby po krátké časové období odolala působení síly, což spočívá ve zpoždění vniknutí předmětů, anebo osob do chráněného prostoru. Norma klasifikuje výrobky pro bezpečnostní zasklení do kategorií odolnosti proti působení síly. Jedná se tedy o fólie namísto bezpečnostních skel, které sníží riziko rozbití, vniknutí a napadení. 
Ochrannou fólií se rozumí taková, která zajistí ochranu před vysypáním skla či před poraněním osob. V případě poškození skla opatřeného touto fólií, sklo sice popraská, ale díky fólii, která je na něm nainstalovaná, dojde k zamezení vypadnutí ostrých střepů a tím i následnému pořezání.

Okna opatřená fólií lze čistit běžným způsobem jako skla. Používejte standardní čisticí saponáty (např. jar či lihové čističe oken) a pomůcky na čištění (např. hadřík, stěrka, měkký papírový ubrousek).
Nepoužívejte přípravky obsahující čpavek, aceton, ředidlo či jiné agresivní chemické látky. Dále nedoporučujeme používat takové pomůcky, které by způsobily mechanické poškození (drátěnky, písky, žiletky apod) skla či fólie.
Okna doporučujeme omýt nejdříve za 14 až 21 dnů od aplikace fólie.

 

Pokud instalaci provedete svépomocí, může k tomuto jevu dojít, viz výše. Při profesionální instalaci, kdy před samotnou instalací dojde k odbornému poradenství, nehrozí popraskání skla pod fólií. K popraskání skla pod fólií při odborné instalaci může dojít následkem špatného původního zasklení, kdy sklo mohlo být špatně nainstalováno do rámu, nebo bylo při manipulaci s ním za rámem naštípnuto, poškozeno.
Pokud se tak stane, může po instalaci fólie na okně dojít k popraskání skla, které způsobí tepelné pnutí v kombinaci s poškozením skla.

 

Ano, naše fólie jsou schválené pro nepřímý styk s potravinami, pro použití v domácnostech a pro použití v provozech s pohybem osob. Jejich záruka je již dána výrobcem okenních fólií. Záruka fólií může být odlišná dle výrobce.
 

V naší nabídce naleznete pouze kvalitní polyesterové fólie, jejich průměrná standardní životnost je okolo 5 až 10 let. Naleznete zde i fólie, které mají kratší živostnost, ale i fólie, které mají životnost více jak 10 let. Životnost okenních fólií je závislá na prostředí, kam jsou aplikovány, na způsobu jejich údržby, či na vnějších vlivech.
 

Fólie jsou opatřeny speciální tvrzenou vrstvou odolnou proti poškrábání, umožňující běžnou údržbu. Okna opatřená fólií lze čistit běžným způsobem jako skla. Používejte standardní čisticí saponáty (např. jar či lihové čističe oken) a pomůcky na čištění (např. hadřík, stěrka, měkký papírový ubrousek). Nepoužívejte přípravky obsahující čpavek, aceton, ředidlo či jiné agresivní chemické látky.
Dále nedoporučujeme používat takové pomůcky, které by způsobily mechanické poškození (drátěnky, písky, žiletky apod) skla či fólie. Okna doporučujeme omýt nejdříve za 14 až 21 dnů od aplikace fólie.

 

Ano. V naší nabídce naleznete samolepící fólie, které lze, v případě potřeby ze skla, odstranit jejím strhnutím pomocí škrabky. Zbytkové lepidlo, které po odstranění fólie zůstává na skle lze odstranit univerzálním odstraňovačem, v našem případě kapalinou Offka, kterou naleznete na našich produktových stránkách folie.ceiba.cz.
 

Reflexní fólie jsou závislé na poměru světla. Jejich zrcadlivost vzniká na základě dostatku světla z exteriéru, čímž dosahují velké zrcadlivosti. Pokud se poměr světla v exteriéru sníží, sníží se i jejich zrcadlivost.
Efekt reflexe díky většímu poměru světla z exteriéru způsobí to, že docílíte zrcadlového
efektu z venku, což zajistí dostatečné soukromí a Vy přesto vidíte ven. Je třeba ale zvolit vhodný kompromis. Čím vyšší zrcadlivost chcete, tím tmavší fólie musí být, tzn. že bude propouštět méně světla do interiéru.
Doporučované ztmavení pro soukromé bydlení či do kanceláří je kolem 70 % (kolem 30 % propustnosti světla do Vašeho interiéru).

 

Pokud chcete dosáhnout co největší zrcadlivosti na Vašem skle, můžete použít takovou fólii, která má co nejnižší propustnost světla do interiéru. Případně lze kombinovat vysoce zrcadlovou fólii vrstvením s černou fólií, která má 0% propustnost světla (nejdříve černá, na ní aplikujte zrcadlovou). Ovšem odraz nikdy nebude opticky ostrý, jako samotné skleněné zrcadlo.
 

Jedná se o vícevrstvé okenní fólie, které díky pokročilým nanotechnologiím zadrží infračervené světlo a škodlivé UV záření, a přesto propustí vysokou míru světla. Mají jemný barevný nádech, který je po instalaci na skleněné plochy téměř neznatelný.
Obvykle propouští mezí 70 až 80 % viditelného světla, přičemž zajistí vysokou účinnost proti teplu, která je srovnatelná s reflexivními fóliemi z naší nabídky.

 

Každá z našich fólií má v technických listech uvedenou propustnost viditelného světla. Některé fólie to dokonce nesou ve svém názvu. Volba vhodné okenní fólie je závislá na velikosti skel, jejich počtu, a především na Vašich požadavcích. I když fólie bude mít propustnost 30 % viditelného světla, může být pro Vše oko úbytek světla na pohled mnohem nižší. Doporučujeme proto konzultovat výběr fólie s odborným střediskem.
 

Pokud zvolíte při instalaci ztmavenou fólii, může se stát, že ve Vašem interiéru budete muset použít osvětlení dříve, než bylo před samotnou instalací. Tento rozdíl nastává obvykle v rodinných domech, kde se nejobvykleji vnímá šero dříve než bez aplikovaných fólií. Jedná se však o rozdíl v desítkách minut, a to v závislosti na velikosti skel a typu fólie. Je to rozdíl, který ale po čase přestanete vnímat.
 

Tepelný rozdíl před nainstalovanou fólií a po její instalaci se obvykle pohybuje kolem 5 ˚C, některé typy dokáží s nížit teplotu i o více jak 10 ˚C. Rozdíl je ale závislý na ztmavení fólie, její účinnosti, ale také na technických vlivech budovy. Snížení teploty ovlivňuje například tepelná izolace fasády budovy, tepelná izolace střechy budovy aj.
 

Bezpečnostní či ochranné fólie jsou standardně vyráběny v šíři 1,52 bm či 1,83 bm. Pokud jsou rozměry skla (výška či šíře skla) větší než šíře fólie, je nutné při instalaci fólii napojovat. Na napojení fólie by Vás mělo upozornit instalační středisko, které zároveň doporučí volbu napojení (horizontální či vertikální). Spoj fólie je sice viditelný, ale neovlivňuje funkci, ani vlastnosti fólie a je uznávaný pojišťovnami.
 

Ochranné fólie vhodné na zrcadlo, které by zabezpečili zrcadlo proti případnému rozbití, pádu či zranění osob v naší nabídce naleznete. Jedná se o fólie s názvem Mirror Sec. Tato fólie se aplikuje na zadní stranu zrcadla. Více informací k této fólii naleznete na našich produktových stránkách: folie.ceiba.cz
 

Neexistuje. Vyšší stupeň odolnosti fólie dosáhnete pouze jejím vrstvením, avšak nikdy to nenahradí sílu neprůstřelného skla.
 

Jako každý živý tvor i rostliny mají různé chování vůči světlu či UV záření. Jsou rostliny, které vyžadují vyšší úroveň UV záření, jsou rostliny, které potřebují více světla a naopak. Doporučujeme proto používat takové fólie, které mají propustnost světla 30 % a více. Ze zkušeností můžeme ale říci, že se rostlinám obvykle za těmito fóliemi velmi dobře daří.
 

Tyto fólie jsou především určené pro světlíky, některé druhy plastu či polykarbonátová skla. Existují různé druhy, ať už reflexní protisluneční, či s průhledem do místnosti, neprůhledné jednobarevné. Před aplikací je dobré se poradit s odborným instalačním střediskem a provést tzv. mřížkový test pro vhodnost podkladu na instalaci fólie. V případě, že podklad není pro instalaci protisluneční fólie vhodný je možné využít k ochraně proti přehřívání solární lak, který se na povrch polykarbonátu či plexiskla nanáší za pomocí rozprašovače či válečku. 
 

Interiéry

Tyto fólie jsou vhodné téměř na jakýkoliv povrch. Ať už se jedná o dřevo, sklo, plast apod. Je nutné, ale by byl povrch čistý a rovný pro její instalaci, jelikož fólie dokonale kopírují původní povrch..
V případě hrubého podkladu nemusí fólie dostatečně přilnout a může dojít k jejímu odchlípnutí od povrchu.

 

Díky technologií ve výrobě tyto fólie nabízí životnost více jak 10 let v závislosti na podmínkách prostředí, materiálu a dalších okolnostech.
 

K instalaci dekorových fólií nejsou potřeba žádná lepidla jako u tapet. Aplikace fólií je jednoduchá, čistá a rychlá práce bez jakéhokoliv zápachu! Instalace dekorových fólií je o 100% jednodušší než instalace tapet. Díky speciálnímu bubble free lepidlu tzn. kanálkovému lepidlu, lze tyto fólie při chybném nalepení strhnout a naaplikovat jej na stejné místo znovu.
 

Jde o neinvazivní řešení, při kterém se nevytváří prach ani zápach. Je rychlejší, snadněji se udržuje a je také odolnější.  Díky lepicí fólii je výsledek strukturovanější a na pohled i dotek velmi realistický. 
Během renovace také nebudete muset zavírat váš podnik oproti nátěru, který bude po nějaké době třeba obnovit. Fólie Raven Deco films svůj vzhled nemění.

 

Tyto fólie jsou vhodné téměř na jakýkoliv povrch. Ať už se jedná o dřevo, sklo, plast apod.
 

Ano, většina našich lepicích fólií je odolná proti vlhku. Avšak v závislosti na způsobu aplikace můžete na okraje potřebovat použít silikon. Do vlhkého prostředí ale nedoporučujeme druhy fólií, jako je např. vzor kůže, se třpytkami a jim podobné. Vhodnost a typ fólie doporučujeme konzultovat s odborným střediskem.
 

Doporučujeme nábytek či jiné povrchy s aplikovanou fólií ošetřovat nejlépe saponátovou vodou (např.: jar, či jiné pH neutrální čistící prostředky). Určitě nepoužívejte přípravky, které obsahují agresivní chemické látky, tekuté písky či leštidla, vosky, tuky apod. Povrchy stačí otřít jemným hadříkem, houbou.