FAQ

 AUTOFÓLIE
 
Mohu aplikovat autofólie na přední skla u řidiče či na čelní sklo? Dle rozhodnutí Ministerstva dopravy – Odbor provozu na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70 %. Díky novým výrobním technologiím, kdy vozidla z výroby již mají procentuální ztmavení, nelze na tato skla aplikovat jakoukoliv zatmavenou fólii. Zatemňovací pásy na čelním skle vozidla je možné aplikovat, ale nesmí zasahovat do výhledu řidiče. V případě instalace čelního pruhu, může tento pruh být instalován pouze v pásu o šířce cca 100 – 150 mm, dle konstrukce vozidla, a to vybranými schválenými typy autofólií.
 
Jaká je životnost autofólie instalované na voze? Životnost autofólí je závislá na různých faktorech, ať už se jedná typ autofólie , druhu výrobce, typu skla apod. Životnost námi nabízených autofólií přesahuje více jak 10 let. Někdy se může jednat i o její dvojnásobek.
 
Co dělat po nainstalování autofólie? Po nainstalování doporučujeme NEstahovat okénka po dobu 2 – 3 dnů, jelikož pod nimi vysychá voda, díky které se aplikovaly na Váš vůz. Je důležité, aby voda vyschla a fólie přilnula na sklo.

Mohu po aplikaci autofólie na voze zajet do myčky? Ano, jelikož fólie na voze jsou aplikovány z vnitřní strany skla vozidla.

FÓLIE NA BUDOVY
 
Jak poznám na jaký typ skel je fólie vhodná? Každá naše fólie je rozdělená podle typu skel. Označení „XC“ značí, že fólie je určená na nalepení z exteriérové strany skla. Takové fólie jsou obvykle doporučovány na dvojskla, trojskla. Fólie s označením „C“ jsou naopak určené na nalepení z interiérové strany skla a obvykle se doporučují na jednoduchá skla. V nabídce však existují i výjimky, neváhejte tedy kontaktovat naše kolegy. S výběrem fólie Vám rádi pomůžeme.
 
Co to znamená reflexní / nereflexní? Reflexní fólie jsou takové fólie, který mají zrcadlový efekt. Jedná se o druh fólií s pokovenou vrstvou, díky které lépe odvádí sluneční tepelné záření a zároveň vytvoří pocit soukromí. Nereflexní fólie jsou takové fólie, které mají sníženou reflexi (nezrcadlí), a tak lépe splývají s okolním prostředím či vzhledem budovy.
 
Zajistí mi reflexní fólie pocit soukromí i večer či v noci? Reflexní fólie jsou závislé na poměru světla. Jejich zrcadlivost vzniká na základě dostatku světla z exteriéru, čímž dosahují velké zrcadlivosti. Pokud se poměr světla sníží, sníží se i jejich zrcadlivost. V případě, že vznikne větší poměr světla ve Vašem interiéru (uvnitř budovy) je nutné počítat s tím, že efekt zrcadlení se překlopí. Pro večerní hodiny doporučujeme pořízení např. žaluzií, rolet, závěsů.
 
Co znamená bezpečností fólie a co znamená ochranná fólie? Bezpečnostní fólií se rozumí taková fólie, která umí splnit normu ČSN EN 356. Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, určená k tomu, aby po krátké časové období odolala působení síly, což spočívá ve zpoždění vniknutí předmětů a/nebo osob do chráněného prostoru. Norma klasifikuje výrobky pro bezpečnostní zasklení do kategorií odolnosti proti působení síly. Jedná se tedy o fólie namísto bezpečnostních skel, které sníží riziko rozbití, vniknutí a napadení. Ochrannou fólií se rozumí taková, která zajistí ochranu před vysypáním skla či před poraněním osob. V případě poškození skla opatřeného touto fólií, sklo sice popraská, ale díky fólii, která je na něm nainstalovaná, dojde k zamezení vypadnutí ostrých střepů a tím i následnému pořezání.
 

Je zapotřebí čistit okna s fólií nějakým speciálním přípravkem? Okna opatřená fólií lze čistit běžným způsobem jako skla. Používejte standardní čisticí saponáty (např. jar či lihové čističe oken) a pomůcky na čištění (např. hadřík, stěrka, měkký papírový ubrousek). Nepoužívejte přípravky obsahující čpavek, aceton, ředidlo či jiné agresivní chemické látky. Dále nedoporučujeme používat takové pomůcky, které by způsobily mechanické poškození (drátěnky, písky, žiletky apod) skla či fólie. Okna oporučujeme omýt nejdříve za 14 -21 dnů od aplikace fólie.


FÓLIE NA POLYKARBONÁTY
 
Jak poznám na jaký typ skel je fólie vhodná? Tyto fólie jsou především určené pro světlíky, některé druhy plastu či polykarbonátová skla. Existují různé druhy, ať už reflexní protisluneční, či s průhledem do místnosti, neprůhledné jednobarevné. Před aplikací je dobré zkusit tzv. mřížkový test.
 
Co to je mřížkový test? Jedná se o test určený k ověření vhodného povrchu pro instalaci protisluneční či ochranné fólie vhodné pro polykarbonát a plexisklo. K jeho provedení potřebujeme vzorek fólie cca 10x10 cm, nejlépe hnědo lepící pásku a řezák. Následně postupujeme tak, že na čistý a suchý povrch polykarbonátu či plexiskla aplikujeme vzorek fólie. Tento nalepený vzorek rozřežeme na mřížky, tak aby nám vznikly cca 1cm velké kostky. Na celou plochu aplikovaného vzorku nalepíme hnědou lepící pásku, kterou posléze strhneme. Pokud na polykarbonátu či plexiskle zůstalo minimálně 85% rozřezaného, aplikovaného vzorku fólie, je povrch vhodný pro instalaci. Pokud však množství čtverců, které zůstalo umístěné na povrchu je menší než výše zmíněná hodnota povrch se stává nevhodným pro instalaci.

DEKOROVÉ FÓLIE
 
Na jaký povrch jsou fólie vhodné? Tyto fólie jsou vhodné téměř na jakýkoliv povrch. Ať už se jedná o dřevo, sklo, plast apod.
 
Jakou životnost mají tyto fólie? Díky technologií ve výrobě tyto fólie nabízí životnost více jak 10 let v závislosti na podmínkách prostředí, materiálu a dalších okolnostech.
 
Back to Top