Solární lak

Jedná se o bílý solární lak s ochranou proti slunečním paprskům a přehřívání v interiéru a oslnění, obdobný vzhledem a funkcí, jako folie ARTIKA doporučený na polykarbonáty, s životností minimálně v exteriéru 6 let a garancí na 4 roky. Výhodou solárního laku je jeho aplikace, která je podstatně časově méně náročná a rychlejší než je aplikace fólií.
Další zásadní a velkou výhodou aplikace laku je, že po uplynutí doby životnosti solárního laku není nutnost jej z povrchu polykarbonátů odstraňovat a následná aplikace solárního laku pro další mnohaletou obnovu protisluneční ochrany je díky tomu podstatně levnější.
Důvodem je to, že po skončení životnosti a účinnosti solárního laku, se jeho povrch pouze odmastí a umyje a nově přestříká, kdežto u folií před aplikací nové folie je odstranitelnost původní staré a již nefunkční folie cenově podstatná.

Provádí se 2 vrstvy na okno. Nabízíme zaslání vzorku Solárního laku na polykarbonátu pro představu.
Solární lak
Solární lak
Solární lak
Solární lak