• (+420) 727 944 618

Tepelně izolační folie

•    Výrazně zvýší tepelnou izolaci Vašich oken
•    V letních měsících snižují prostup tepla do místnosti
•    Odráží zpět až 50 % sálavého tepla
•    70 % prostup viditelného světla
•    Zadrží 99% UV záření


Řada speciálních, vysoce kvalitních okenních fólií se zvýšeným tepelně izolačním účinkem, které ochrání Vaše zboží ve výlohách před jeho blednutím a nebo zpříjemní pobyt na Vašem pracovišti. Tepelně izolačního účinku bylo dosaženo kompromisním řešením mezi účinností a ztmavením, při zachování nejvyšší možné propustnosti světla. Fólie jsou určeny na ochranu interiéru proti slunečnímu záření, přehřívání interiéru i jako ochrana proti UV a IR a zároveň zabraňují úniku tepla ven z místnosti  v zimních měsících.

Prostup tepla a emisivita

V zimě je tepelná ztráta skrz okna velmi vysoká. Únik tepla je z důvodu chladného počasí venku po celou dobu topné sezóny poměrně značný. Tento únik se vyjadřuje hodnotou U, která charakterizuje prostup tepla skrz 1 m2 povrchu každou hodinu. Hodnota U se udává v jednotkách W/(m2.K). Hodnota K vyjadřuje rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou. Výpočtovou metodu specifikuje evropská norma ČSN EN 673 s přihlédnutím na všechny platné změny. Platí zde pravidlo, že čím je nižší koeficient hodnoty U, tím je tepelná izolace vyšší.

Emisivita je schopnost povrchu pohlcovat a odrážet teplo. Nižší schopnost pohlcovat teplo znamená větší odrazivost tepla zpět do místnosti. Kov je povrch s nejlepším odrazem tepla, protože má nejnižší emisivitu.

Tepelně izolační fólie jsou vyrobeny za účelem snížení úniků tepla skrz sklo v zimním období. Je to dokonalý příklad fólie použitelné v průmyslovém odvětví k řešení nedostatků skleněných ploch. Složení této fólie se od běžných reflexních fólií liší tzv. „sedvičem“, kdy je mezi dva polyesterové filmy vložena speciální tenká metalizovaná vrstva s větší hustotou. Větší metalizovaná hustota má výrazně vyšší výkonnost proti úniku tepla skrz sklo. Slabou stránkou podobných fólií je fakt, že pokovený polyester je umístěný za vrstvou Crystal (vrstva proti poškrábání). Tato vrstva pohlcuje infračervené dlouhé vlny vysílané tepelným zařízením a přenáší je na chladný povrch okna. Jejich účinnost odrážet dlouhé vlny není vyšší než 40%. Tepelně izolační fólie řeší tento problém přizpůsobením skladby jednotlivých vrstev tak, že pokovený polyester je obráceně, pokovenou stranou hned za vrstvu Crystal. Tím je dosaženo účinku odrazivosti až 85 % infračervených dlouhých vln, což znamená více tepla, které se odrazí zpět do místnosti. Tato fólie může velmi efektivně snížit náklady na vytápění právě schopností odrážet sálavé teplo zpět do místnosti.
 

 

Back to Top