Bezpečnostní fólie

Ochranné a bezpečnostní okenní fólie  

Sklo nás doprovází na každém kroku doma, v práci či v obchodě. Sklo je velmi křehké a snadno se rozbije. Je velmi důležité zajistit skleněné plochy dříve, než dojde k nějakému zranění. Pomocí čirých polyesterových okenních fólií, můžeme velmi účinně eliminovat rizika, která mohou hrozit při poškození skleněné plochy nebo při pokusu o nežádoucí průnik skrze skleněnou plochu.

100 mikronů - ideální pro skla v koupelně, interiérové skleněné příčky nebo prosklené dveře doma či v kanceláři

 

175 mikronů – pro použití ve více frekventovaných prostorách, kde je očekávána větší intenzita nárazů (sportovní centra, obchodní centra, školy, aj.)


300 mikronů – zabezpečení skleněných ploch proti násilnému vniknutí osob při kriminalitě a vandalismu

 Kontaktujte nás, abychom Vám mohli nalézt vhodné řešení.

Video bezpečnostní okenní fólie v testu

Pro zabezpečení skleněných ploch objektů proti násilnému vniknutí slouží fólie s tloušťkou 300 mikronů. Tato fólie musí projít zkouškou akreditované zkušebny a splnit podmínky jednotlivých kategorií odolnosti dle EN ČSN 356. Na každou fólii, která úspěšně splní podmínky určité kategorie odolnosti, je vystaven akreditovaný certifikát. Na certifikátu je jasně stanovena tloušťka skla s použitou okenní fólií a kategorie odolnosti, která byla splněna. Neplatí zde pravidlo, že při aplikaci na tlustší sklo, je splněna stejná kategorie odolnosti. Je to přesně naopak. To znamená že čím tlustší je sklo, tím vznikne větší a pevnější střep a samozřejmě i větší možnost protržení fólie. Z tohoto důvodu nelze tvrdit, že stejnou kategorii odolnosti splňuje aplikovaná bezpečnostní fólie i na skle s větší tloušťkou.

Back to Top